Motormánia: CMS - Revolučný brzdový systém od Hondy

Autor: Marek Michálek (marek@ltc.sk)
Publikované dňa: 11. jún 2003
URL: http://www.motormania/art.ltc/486
Honda vyvinula ako prvá na svete ‘Brzdový systém pre zmiernenie následkov havárie’ (CMS), systém pre predchádzanie nárazov do pomalšie idúcich vozidiel a systém riadenia funkcie bŕzd.
Spoločnosť Honda Motor Co., Ltd., ohlásila, že vyvinula prvý “Brzdný systém pre zmiernenie následkov havárie” (Collision Mitigation Brake System - CMS) na svete, ktorý predchádza nárazom do vozidiel idúcich vpredu a podporuje brzdnú akciu pre zmiernenie dopadov nárazu na posádku a na vozidlo. Tento systém identifikuje možnosť zrážky na základe jazdných podmienok, vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla a na relatívnych rýchlostiach a spúšti optickej a zvukovej výstrahy, upozorňujúcej vodiča na nutnosť rýchleho preventívneho zásahu. Môže taktiež aktivovať brzdy za účelom okamžitého zníženia rýchlosti vozidla. Nový systém bude inštalovaný do nového modelu Inspire, ktorého uvedenie na trh sa plánuje na jún tohoto roku, a to v kombinácii so systémom predpínania bezpečnostných pásov pri očakávanom náraze „E-pretensioner“. Systémy CMS a E-Pretensioner využívajú radar s milimetrovou vlnovou diaľkou pre detekciu vozidla vpredu na vzdialenosť až 100 metrov, potom vypočítajú vzdialenosť medzi vozidlami, relatívnu vzájomnú rýchlosť vozidiel a predpokladanú dráhu vozidla s cieľom určiť pravdepodobnosť zrážky. Pokiaľ systém detekuje možnosť zrážky, zaznie bzučiak a aktivuje sa výstraha utiahnutím bezpečnostného pásu, čo by malo vodiča vyprovokovať k prevedeniu okamžitých preventívnych akcii. Systém taktiež využíva množstvo funkcii pre zmiernenie dopadov na posádku vozidla v prípade, že sa zrážke nepodarí zabrániť, vrátane funkcie brzdového asistenta, kompenzujúceho nedostatočný tlak na brzdový pedál tak, aby sa znížila rýchlosť v okamžiku nárazu a prednapnutím bezpečnostného pásu, ktorý pritiahne vodiča pevnejšie do sedadla. Firma Honda pokladá bezpečnosť za jeden z najpodstatnejších aspektov povesti výrobcu automobilov a bola v tomto ohľade dávno aktívna v oblasti bezpečnostného vzdelávania vodičov, aktívnej bezpečnosti (predchádzaniu zrážkam) aj pasívnej bezpečnosti (minimalizácie rozsahu následkov v prípade zrážky). Honda naviac podporuje výskum a vývoj “predzrážkových” bezpečnostných technológií (‘Honda Pre-crash Safety Technologies’), ktorých úlohou je predchádzať zrážkam a minimalizovať ich následky. Systémy CMS a E-Pretensioner, ktoré varujú vodiča pred hroziacou zrážkou a znižujú jej dopady pokiaľ sa jej nepodarí zabrániť, predstavujú prvý stupeň praktickej aplikácie týchto technológií. Popis funkcie systémov CMS a E-Pretensioner 1. Prvá výstraha Nastane nebezpečie zrážky s vpredu idúcim vozidlom alebo pokiaľ sa vzdialenosť medzi vozidlami príliš skráti, ozve sa bzučiak a na multiinformačnom displeji na prístrojovom paneli sa rozsvieti nápis “BRAKE” (=brzdi !), vybudzujúci vodiča k okamžitému preventívnemu zákroku. 2. Druhá výstraha Pokiaľ sa vzdialenosť medzi vozidlami neprestáva skracovať, systém CMS spustí ľahké brzdenie a systém E-Pretensioner utiahne jemne dvakrát až trikrát po sebe bezpečnostný pás a šoférovi tak dá jasnú výstrahu. Pokiaľ v tej chvíli vodič začne brzdiť, systém to pochopí ako núdzové brzdenie a spustí posilovač bŕzd za účelom zníženia rýchlosti v okamžiku nárazu. 3. Zníženie škody v dôsledku zrážky Ak systém zistí, že zrážka je nevyhnutná, zariadenie E-Pretensioner utiahne bezpečnostný pás dostatočnou silou, aby sa kompenzovala mäkkosť a poddajnosť sedadla a vodičovho oblečenia a aby sa tak zaistilo účinnejšie zadržanie vodiča v sedadle než u bežných predpínacích zariadeniach, ktoré začínajú fungovať až vo chvíli havárie. Systém CMS taktiež aktivuje brzdy plnou silou, aby ďalej znížil rýchlosť v okamžiku nárazu. Zariadenie E-Pretensioner je konštruované tak, aby posilnilo funkciu bŕzd kedykoľvek vodič prudko zabrzdí a utiahne bezpečnostný pás aj v prípade, že systém CMS zrážku nepredpovedal.
Klikni na obrázok!
Konfigurácia systémov CMS & E-Pretensioner Radar s milimetrovou vlnovou diaľkou Zisťuje vozidlá na vzdialenosť až 100 metrov vpredu, v uhle 16 stupňov. • Čidla Systém zisťuje jazdné podmienky pomocou množstva čidiel, sledujúcich faktory ako sú bočné zrýchlenie/pretočenie vozidla, uhol zatáčania, rýchlosť kolies a brzdný tlak. • Elektronická riadiaca jednotka CMS Electronic Control Unit (ECU) Na základe vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla a relatívnej rýchlosti zistenej radarom, a podľa predpokladanej dráhy vozidla, stanovenej na základe informácii z jednotlivých čidiel, vypočíta riadiaca jednotka pravdepodobnosť zrážky a varuje vodiča a v niektorých prípadoch priamo aktivuje brzdy. Riadiaca jednotka CMS si podľa potreby vymieňa informácie so systémy E-Pretensioner a Variable Signal Analyzer (VSA ) a s prístrojovým panelom. • Elektronická riadiaca jednotka s integrovanou hydraulickou jednotkou VSA-ECU Táto jednotka prijíma informácie z rôznych čidiel a predáva ich systému riadiacej jednotke CMS aj iným riadiacim jednotkám. Riadi taktiež hydraulický systém bŕzd, ktorým aktivuje brzdy na základe príkazov z riadiacej jednotky CMS. • Riadiaca jednotka E-Pretensioner Dáva pokyny motorom poháňanému systému E-Pretensioner aby utiahol bezpečnostný pás na základe signálov o brzdení z riadiacej jednotky CMS a signálov o elektronicky riadenom posilovači bŕzd. • E-Pretensioner Systém utiahne bezpečnostný pás pomocou vstavaného motoru na základe pokynu riadiacej jednotky E-Pretensioner. Používa sa v kombinácii s bežnými systémami prepínačov bezpečnostných pásov. • Prístrojový panel Prijíma signály od riadiacej jednotky CMS a varuje vodiča pred potencionálnym nebezpečenstvom pomocou bzučiaku a optickej výstrahy.
(c) 2002-2005 Motormánia.sk.