Motormánia: Značka PEUGEOT pokračuje v zkvalitńovaní svojich služieb u svojich predajcov

Autor: Press (press@motormania.sk)
Publikované dňa: 12. okt 2006
URL: http://www.motormania/art.ltc/1979
Po výrazných investiciách dilerskej siete Peugeot výstavbou normovaných predajných miest pod názvom Blue BOX, značka Peugeot pokračuje v procese skvalitńovania svojich služieb zákazníkom.
Dôkazom je prebiehajúci proces certifikácie ISO 9001/2000 celej siete Peugeot. Cieľom tejto certifikácie je stanoviť presne pracovné postupy pre všetkých zopovedných pracovníkov tak, aby neustále a cielene zabezpečovali zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v priebehu dlhšieho časového obdobia. Pravidelne sa výsledky dodržiavania stanovených pravidiel kontrolujú a vyhodnocujú. Každý z koncesionárov má stanovenú prísne stanovenú presnú politiku kvality, ktorej hlavné ciele sú : · Dodržovanie dohodnutých termínov, odovzdávanie produktov a služieb bez závad alebo porúch, · Zabezpečovanie servisných opráv zodpovedujúcich očakávaniam klientov, čo najefektívnejšie a načas · Zvyšovanie profesionality celej siete najmä z hľadiska prístupu ku klientom Dńa 12. októbra 2006 Certifikáciu systému manžérstva kvality pre oblasti predaja nových vozidiel, servisu a predaja náhradných dielov získali nasledovní koncesionári : · AUTO ALBA, Bratislava · PF AUTO, Bratislava · BEGAM, Trnava · AUTO LION, Nové Mesto n/V · CC TRADE, Trenčín · FINAL CD, Žilina,Prievidza,Partizánske · AUTO NITRA · AUTO PRINT, Zvolen · LION CAR, Banská Bystrica · AUTO RACZ, Celá sieť Peugeot by mala byť certifikovaná začiatkom roka 2007.
(c) 2002-2005 Motormánia.sk.