Motormánia: MITSUBISHI MOTORS EUROPE otvára nové Európske Distribučné Centrum náhradných dielov

Autor: Press (press@motormania.sk)
Publikované dňa: 7. sep 2006
URL: http://www.motormania/art.ltc/1966
Iba niečo viac ako desať mesiacov od slávnostného položenia základného kameňa otvorilo Mitsubishi Motors Europe (MME) svoje úplne nové Európske Distribučné Centrum (EDC) pre dodávanie náhradných dielov, ktoré sa nachádza na ulici pomenovanej Mitsubishi Avenue v Sittard-Geleen (Born) v Holandsku.
Na ploche 55 000 m² (s pôdorysom 45 000 m² a prvým podlažím s rozlohou 10.000 m²) a s obratom 370 miliónov € ročne nové EDC umožní MME zabezpečiť zákazníkom v celej Európe rýchlejšie dodávky náhradných dielov. EDC tak nahradilo dva existujúce sklady v Borne tak ako aj sklad náhradných dielov v nemeckom Trebure, ktorý zabezpečoval dodávky náhradných dielov pre celé Nemecko. S viac ako 90 % spoločných dielov v skladoch v Nemecku a v Holandsku sa tak presťahovaním na jedno centrálne dodávateľské miesto dosiali rozsiahle úspory a následné vylepšenie manažmentu skladových zásob. Nové procesy zároveň priniesli ďalšie zvýšenie efektívnosti: · 18 vstupných a 14 výstupných brán zabezpečí plynulé dodanie a nakládku dielov · “rýchlo obrátkové” položky sú teraz uskladnené na prízemí alebo v jeho blízkosti;“ položky umiestnené na nižšom podlaží teraz predstavujú približne 92% vyzdvihnutých objednávok, zatiaľ čo pôvodne predstavovali iba 40% · nové a rýchlejšie zariadenie pre vyzdvihnutie objednaného tovaru · bol použitý systém ‘Kanban’, kde tovar “spadne” dolu, keď sa vyberie tovar umiestnený najnižšie (a preto najľahšie vybrateľný). Harmonizovaný presun Manažovanie začlenenia skladu náhradných dielov z Nemecka a presun dvoch zariadení v Holandsku do jedného nebolo jednoduché, najmä keď akékoľvek oneskorenie dodávok tovaru musí byť čo najmenšie. Postupný proces začlenenia dodávok nemeckým dílerom začal čiastočným presunom cca 10 000 ks náhradných dielov zo skladu v Nemecku 2. mája tohto roku, nasledoval presun dielov z existujúceho zariadenia v Borne, ktorý začal 17. augusta. Nový sklad bude naplno fungovať od 1. októbra, vrátane položiek predtým skladovaných v Nemecku. Od 2. októbra už teda nebudú zabezpečené dodávky náhradných dielov nemeckým dílerom z Treburu. Ostávajúce zásoby dielov zo skladu v Trebure budú presunuté do nového zariadenia v Borne. Preprava týchto položiek si vyžadovala približne 150 nákladných automobilov. Karel Schnock, general manager pre logistiku MME komentoval premiestnenie dielov nasledovne: “So 125 000 skladovými položkami na jednom z predchádzajúcich skladov sme tento presun museli zjednodušiť čo najviac, pričom počas neho museli byť objednávky dielov dodané až cez štyri sklady! Bol vyvinutý systém identifikačných štítkov, kde sa v počítači eviduje umiestnenie tovaru v novom sklade, čo umožňuje umiestnenie tovaru na najvhodnejšiu pozíciu namiesto jeho umiestnenia na vopred určené miesto.” “Taktiež sme nanovo usporiadali samotný úložný systém, čo nám umožnilo získať viac priestoru pre manévrovanie a tým aj rýchlejší pohyb náhradných dielov. Premiestnenie už existujúcich priestorov bolo zabezpečené v etapách – kancelárie, malé, stredné a veľké diely – za účelom zvýšenia jednoduchosti a rýchlosti.” Systém Priameho Doručenia Dílerovi Nové usporiadanie dílerom v Nemecku umožní využívať systém MME pre Priame Doručenie Dílerovi (Dealer Direct Delivery - DDD), kedy sa objednávky dílerov zaznamenajú priamo v Európskom Distribučnom Centre (EDC). Po ukončení činnosti skladu v Nemecku bude MME zamestnávať 40 ďalších nových zamestnancov v Borne, ktorí zabezpečia že zákazníci a díleri po celej Európe obdržia svoje náhradné diely čo najrýchlejšie.
(c) 2002-2005 Motormánia.sk.