Motormánia: Peugeot a životné prostredie: Už 1 milión časticových filtrov FAP

Autor: Press (press@motormania.sk)
Publikované dňa: 16. dec 2005
URL: http://www.motormania/art.ltc/1886
FAP- časticový filter bol po prvý krát uvedený v roku 2000 v Peugeote 607 a progresívne vstupoval takmer do celej dieslovej motorizácie Hdi.
Dnes FAP oslavuje 1 milión vyrobených kusov pre značku Peugeot. Úspech bez hraníc V rámci stratégie znižovania emissí znečisťujúcich životné prostredie , PSA Peugeot Citroën uviedol na trh technológiu FAP , ktorá dala práve motorom Hdi veľkú ekologickú výhodu, ktorú ocenili najmä krajiny Západnej Európy. (pozn. v rámci ochrany životného prostredia rôznymi fiškálnymi zákonmi sa zvýhodńujú práve ekologické automobily) Tieto výhody prispeli aj k predajných úspechom modelov : viac ako 500 000 kusov pre 307, 220 000 pre 407, viac ako 100 000 ks pre 607 a viac ako 80 000 pre 807. Taktiež aj 206, ktorá výhodu FAP užívala od začiatku mája 2004, potvrdila so svojimi 40 000mi kusmi, že aj pre menší automobil je to naozaj závažný benefit. Podľa krajín, je to práve Francúzsko s najväčším počtom predaných kusov (377.000 automobilov s FAP) pred Nemeckom (123.000), Španielskom (118.500), Talianskom (99.500) a Veľkou Britániou (89.000). V centre stratégie Ochrana životného prostredia je pre značku Peugeot veľkou prioritou a práve časticový filter (FAP) je jeden z konkrétnych výsledkov tejto stratégie. Ale značka Peugeot rozvíja aj iné prístupy podporujúce rozvoj automobilového priemyslu a ochranu životného prostredia. Peugeot vyrába automobily, ktoré čoraz menej a menej znečisťujú prostredie, ktoré majú stále nižšiu a nižšiu spotrebu paliva a teda sú stále viac a viac ekologické • Peugeot aplikuje v rámci dieslových motorov politiku „ downsizing“ čiže asociáciu zmenšenia objemu valcov a zväčšenia výkonu. • Na druhej strane v rámci benzínových motorov , čoskoro nastúpi ich obnova, ktorá je výsledkom spolupráce medzi PSA Peugeot Citroën a BMW. • Všetky tieto aktivity umožnili značke Peugeot stať sa lídrom v oblasti najnižšej spotreby (Napr. spotreba 4,1 l pre 107 1,4 l HDI , 10,2 l pre 607 3,0 l V6 benzín BVA). • Na druhej strane značka Peugeot medzi rokmi 2000 a 2005 predala viac ako 500.000 automobilov, ktoré vykazovali emisie menej ako 120g CO2/km, čo predstavuje celkom 14% podiel (pričom priemerná spotreba v Európe nedosahuje ani 8%) Alternatívne zdroje Odpoveďou na očakávanie spotrebiteľov ohľadne alternatívnych zdrojov , je fakt, že značka Peugeot sa veľmi aktívne angažuje prostredníctvom svojich výskumných tímov PSA Peugeot Citroën v oblasti tkz. alternatívnych zdrojov energií teda iných energií ako je benzín alebo nafta. Na prvom mieste, a aj preto, že je to riešenie momentálne aplikovateľné, je biopalivo, teda biodiesel : predstavuje dvojitú výhodu : jednak je bezprostredne dostupný pre všetky diesle a jednak zmenšuje emisie CO2 na 18% v porovnaní s tradičnou spotrebou diesla. Peugeot už tento motor požíva a to v športových súťažiach ako je RC CUP, kde autá jazdia na 50% diesel a 50% biodiesel. A očakávajúc „Championnat le Mans European Series“v tomto smere aj pokračuje... Pracuje sa aj v iných smeroch , ako je napríklad hybridný motor : ktorý je kombináciou dvoch rôznych zdrojov energie (elektrickej a termickej). Hybridný automobil má nielen výhodu, že neprodukuje žiadne emisie počas použitia elektrického „modu“, ale predstavuje tiež minimalizáciu fosilného paliva, vrátane emisií CO2, zatiaľ čo termický motor funguje iba v režime, keď je to najvýhodnejšie. V rámci výskumov riadeného skupinou PSA Peugeot Citroën, Peugeot čoskoro predstaví koncept hybridného motora „ elektrodiesel “, ktorý bude mať veľkú výhodu, že sa bude opierať aj o technológiu FAP. Čo sa týka technológie palivového článku, otvárajú sa oveľa dôležitejšie perspektívy v oblasti redukcie emisií CO2, aj keď ešte objavenie v sériovom aute je v ďalekej budúcnosti. Svedkom však sú koncepty, ktoré už boli prezentované ako taxi PAC v roku 2001, H2O v roku 2002 a QUARK v roku 2004. Projekt „ REZERVA KYSLÍKU “ Peugeot sa aktívne zúčastńuje aktivít v oblasti ekológie a najmä v oblasti globálnej redukcie emisií kysličníka uhličitého. Je mecenášom obrovského ekologického projektu vytvorenia „ Rezervy kyslíku“ v Amazónii zhájeného v roku 1998, ktorého výsledky sú už teraz veľmi povzbudivé : viac ako 2 milióny vysadených stromov s celkovou úspešnosťou viac 80%. • Projekt „ REZERVA KYSLÍKU “ je pilotným projektom a žijúcim prototypom :  Na jednej strane tento projekt predstavuje zalesnenie obrovskej časti amazónskeho pralesa, zachovávajúc v plnej miere pôvodnú „ biorôznorodosť“ a na druhej strane je to vytvorenie ekosystému, ktorý je schopný absorbovať CO2  Tento projekt je skutočne žijúci prototyp a nielen nejaký teoretický koncept. Týka sa jedinečného experimentu uskutočneného vo veľkom meradle a umožňuje lepšie poznať vlastnosti lesného ekosystému, ktorý dokáže odolať umelým vonkajším vplyvom. Tento projekt predstavuje investíciu 10 miliónov €.
(c) 2002-2005 Motormánia.sk.