Motormánia: Cena Podniky & životné prostredie za rok 2005

Autor: Press (press@motormania.sk)
Publikované dňa: 3. dec 2005
URL: http://www.motormania/art.ltc/1871
Renault získal cenu za ekologický dizajn prístrojovej dosky vo vozidle Modus
Renault získal už druhú cenu Podniky & životné prostredie 2005 v kategórii „Eko-produkt pre trvalý rozvoj" za eko-koncepciu prístrojovej dosky Modusu. Renault bol taktiež ocenený za pochopenie problematiky recyklácie v prípade dizajnu automobilov. Príklad prístrojovej dosky Modusu ilustruje systematický prístup Renaultu: zlepšenie recyklovateľnosti, integrácia recyklovaných materiálov a kontrola použitých materiálov. Nelly Olin, francúzsky Minister pre ekológiu a trvalý rozvoj, odovzdal túto cenu 29. novembra 2005 v rámci výstavy Pollutec. Minister pre ekológiu a trvalý rozvoj, Nelly Olin, odovzdal spoločnosti Renault, dňa 29. novembra 2005, druhú Cenu Podniky & životné prostredie 2005 v kategórii „Eko-produkt pre trvalý rozvoj". Toto ocenenie je udeľované za produkt alebo službu, ktorých koncepcia integruje starostlivosť o trvalý rozvoj: ekonomický potenciál, sociálne a environmentálne benefity. Tento rok bola ocenená prístrojová doska Modusu. V súlade so stratégiou pre trvalý rozvoj, navrhol Renault prístrojovú dosku pre Modus s troma hlavnými zreteľmi na životné prostredie: využiť recyklované materiály, zlepšiť ich recyklovateľnosť do konca ich životnosti a kontrolovať hmoty použitej v týchto materiáloch. Prístrojová doska obsahuje 4kg recyklovaného materiálu, čo je polovica jej celkovej hmotnosti, a zároveň je to viac, než sa nachádza v akýchkoľvek iných plastových komponentoch v automobilovom priemysle. Prístrojovú dosku navrhlo Technické oddelenie pre vozidlá Renault, v spolupráci so spoločnosťou Visteon a recyklačnou firmou C2P, ktorá umožnila použitie špeciálneho recyklovaného materiálu. Dokonale zodpovedá špecifikáciám Renaultu v otázke životnosti a efektívnosti v prípade čelnej zrážky vozidiel. V podstate, Modus obsahuje takmer 18kg recyklovaných plastov v rozličných komponentoch vozidla, vrátane podbehov kolesa, ochranného krytu pod motorom, krytu zadnej nápravy a rezervy. Vynikajúca recyklovateľnosť prístrojovej dosky Modusu je založená na použití materiálov ako je polypropylén, ktorého recyklácia ponúka rozsiahle možnosti a je vysoko spoľahlivý. Renault a Visteon pri navrhovaní prístrojovej dosky taktiež využili homogénne materiály (materiály rovnakej chemickej povahy) na uľahčenie ich triedenia a opätovného použitia ako primárnych materiálov. Každý diel tak obsahuje indikáciu materiálov, ktoré boli použité na jeho výrobu. Systematický a systematizovaný prístup Prístup „manažmentu životného cyklu“ produktov spoločnosti Renault je v súčasnosti systematický a integrovaný do jeho organizačnej štruktúry. Od roka 1999 vlastní Renault recyklačnú jednotku. Jej manažéri, ktorí sú podriadení technickým projektovým manažérom, ako aj Oddeleniu pre materiál, sledujú uvedenie každého nového projektu. Ich úlohou je dozerať, aby recyklovateľné položky boli zavčas včlenené do procesu koncepcie automobilu. Renault je prvým výrobcom automobilov, ktorý kladie dôraz na využitie recyklovateľných materiálov, ako aj na navrhnutie dielov priamo s použitím recyklovateľných plastov. Je taktiež najväčším svetovým používateľom recyklovaného polypropylénu, s každoročnou spotrebou 25,000 ton. Ekologická koncepcia vozidiel Renault umožňuje optimalizáciu ich recykláciu až 95% ich hmotnosti.
(c) 2002-2005 Motormánia.sk.