HobbyNET: Recepty · Formula 1 * www.nic.sk - webhosting a registrácia domén *
Motormánia - Úvodná stránka
   
SVET MOTOROV

Vyhľadávanie

Anketa

Koľko investujete do hudby v aute? Autorádio + reproduktory atď.?

(Odpovedalo 5715 ľudí)

do 5.000 Sk (1935)

do 10.000 Sk (1044)

do 20.000 Sk (865)

viac ako 20.000 Sk (964)

neinvestujem (907)Nastavenie
» Domáca stránka
»

RSS export

13. aug 2002 (00:01) - Ivan Hodas - Informácie pre motoristov

Čo je to Leasing? časť 2.

Výber a prvý kontakt s leasingovou spoločnosťou. Prvý kontakt s leasingovou spoločnosťou je uskutočnený na základe rôznych lákadiel. Ako však rozumieť týmto pojmom a čo všetko sa v nich skrýva???


Leasing???
Výber a prvý kontakt s leasingovou spoločnosťou

Potencionálny klient sa po prvýkrát skontaktuje s leasingovou spoločnosťou, väčšinou na základe informácií získaných v rámci reklamnej kampane v rozličných médiách ako je denná tlač, rozhlas, televízia, bilboardy, prostredníctvom reklamných letáčikov a rôznych propagačných materiálov, na základe osobných kontaktov, odporúčaní a informácií. Pre zabezpečenie dokonalej informovanosti vydávajú leasingové spoločnosti informačné brožúrky. Vzniká tu ale otázka. Ako odlíšiť tie leasingové spoločnosti, ktoré sa ženú len za ziskom a neváhajú zodrať klienta z kože od serióznych leasingových spoločností, ktoré majú okrem záujmu dosiahnuť primeraný zisk, dosiahnuť aj spokojnosť zákazníka?
V dnešnej dobe existuje veľa spôsobov, ako je možné „prikrášliť“ výhody alebo nevýhody leasingu. Pri posudzovaní a analýze leasingovej spoločnosti by ste si mali položiť nasledovné otázky:

1. Ako je formulovaná prvá splátka?

- v tomto prípade rozlišujeme:

· platba zálohy na kúpu vopred (tzv. akontácia na kúpu) – nájomca zahrnie akontáciu do nákladov formou odpisov, resp. jednorazovo až po skončení doby trvania finančného leasingu a
· platba 1. zvýšená splátka (záloha na nájomné) – nájomca zahrnie túto zvýšenú splátku do nákladov a časovo ju rozlišuje ako splátku po dobu trvania leasingovej operácie.

2. Je záloha, alebo zvýšená splátka úročená leasingovým koeficientom?

- tu taktiež môžu nastať dve situácie:

· áno – v prípade, že je akontácia, alebo zvýšená splátka úročená leasingovým koeficientom, dá sa predpokladať, že je to buď neseriózna firma, pretože úročí prostriedky, ktoré okamžite ďalej používa (môže používať) na refinancovanie ďalších leasingových operácií, alebo takýmto spôsobom vykrýva nižší leasingový koeficient, ktorým sa chce presadiť oproti iným leasingovým spoločnostiam,
· nie – tu taktiež môžu nastať dve situácie, a to : leasingová spoločnosť neúročí akontáciu, zvýšenú splátku, pretože tieto prostriedky okamžite použije na refinancovanie ďalších operácií, alebo uvedené signalizuje vyšší leasingový koeficient (čo je menej pravdepodobné).

3. Aká je výška zálohy (akontácie), zvýšenej splátky?

- všeobecne sa uvádza:

· do 30% z obstarávacej ceny – v tomto prípade ide pravdepodobne o garanciu, ktorou sa leasingová firma zabezpečuje, že daný automobil bude leasingovým nájomcom skutočne odoraný,
· nad 30% z obstarávacej ceny – v takom prípade leasingová spoločnosť nemá dostatok zdrojov alebo chce použiť prostriedky ako dlhodobé depozitu, z ktorých úrokov potom chce vykrývať relatívne nízky leasingový koeficient.
- samozrejme, pre leasingového nájomcu je najvýhodnejšia čo najnižšia akontácia, čo sa ale prejaví vo vyššej výške leasingového koeficienta, takže v konečnom dôsledku leasingový nájomca predmet leasingu viac „preplatí“.

4. Je leasingová spoločnosť s najnižším koeficientom aj najlepšia?

- veľmi častým kritériom výberu leasingovej spoločnosti je výber podľa ponúkanej výšky leasingového koeficienta. Častokrát sa ale stretávame s tým, že leasingové spoločnosti ponúkajú najvýhodnejší koeficient vo výške 0% alebo 1%. V prípade, že firma ponúka 0% leasingový koeficient, ide o vedomé ovplyvňovanie klienta, alebo v najlepšom prípade nedostatočné pochopenie pojmu leasingový koeficient (leasingový koeficient je číslo, ktoré vyjadruje navýšenie leasingu, t.j. číslo, ktorým vynásobíme obstarávaciu cenu). Násobok nula je vždy nula a nulové môže byť iba leasingové navýšenie, t.j. cena leasingu = obstarávacia cena a v takomto prípade sa leasingový koeficient rovná 1.
- leasingové spoločnosti môžu stanoviť leasingový koeficient vo výške 1 za týchto podmienok:

· obstarávacia cena automobilu bola znížená dodávateľom, resp. uvádzajú na trh nový výrobok v spolupráci s dodávateľom. Rozdiel medzi cenou obstarania pred znížením a zníženou cenou kryje náklady i leasingovú maržu (zisk) leasingovej spoločnosti. Častokrát sa jedná o reklamný ťah a dohodu medzi výrobcom a leasingovými spoločnosťami
· leasingová spoločnosť uvedie leasingový koeficient 1 v prípade, že záujemca uhradí formou zálohy, akontácie alebo zvýšenej splátky vysokú hodnotu obstarávacej ceny, od 70% a vyššie. Týmto spôsobom leasingový nájomca vopred úveruje leasingovú spoločnosť, ktorá uvedené sumu uloží ako depozitum a úrok z depozita jej kryje leasingovú maržu a tým aj zisk.

5. Je v cene leasingu zahrnuté poistenie?

- seriózne leasingové spoločnosti ponúkajú sprostredkovanie poistenia automobilov. Záujemca o leasing by mal preto zvážiť a porovnať podmienky poistenia s ostatnými konkurenčnými ponukami na poistnom trhu.
- aj v tomto prípade existujú dve varianty:

· ak je poistné zahrnuté v leasingových splátkach, je lepšie uhrádzať poistné samostatne, pretože vtedy zaplatíte uvedené poistné ako čiastku vynásobenú leasingovým koeficientom, t.j. viac ako v prípade samostatne ujednaného poistenia
· ak leasingová spoločnosť poistné prefakturováva, je výhodnejšie pre nájomcu platiť ho spolu s leasingovými splátkami, pretože leasingové spoločnosti majú väčšinou uzatvorené rámcové zmluvy s poisťovňami, kde môže byť poistenie lacnejšie.

6. Sú v cene leasingu zahrnuté i ďalšie služby?

- v prípade, že leasingová spoločnosť poskytuje poradenské a ďalšie sprievodné služby, zaplatí clo, je potrebné zvažovať ich vyradenie z leasingového splátkového kalendára a účtovať ich v riadnych platbách za tieto služby, aby ste sa vyhli zaradeniu týchto platieb medzi leasingové splátky, ktoré sú násobené leasingovým koeficientom. V takomto prípade zaplatíte v dlhodobom horizonte oveľa viac.

7. Predkupné právo a výška obstarávacej ceny

- je potrebné zistiť spôsob zaistenia uplatnenia predkupného práva na predmet leasingu. Uvedené predkupné právo môže byť zakotvené v zmluvných podmienkach, alebo si toto právo musíte aspoň formálne u leasingovej spoločnosti uplatniť. Druhou otázkou je výška odkupnej zostatkovej ceny. Seriózne leasingové spoločnosti stanovujú zostatkovú predajnú cenu viac-menej ako symbolickú cenu, ktorá by mala kryť náklady spojené s vystavením faktúry a s prevodom automobilu na nájomcu. V prípade, že predajná cena je nižšia ako 10.000,- Sk, zahrnie si ju leasingový nájomca okamžite do nákladov, aj je uvedená suma vyššia, potom musí uvedenú sumu odpisovať.

8. Aká je celková cena leasingu?

- záujemca o leasingu by mal podrobne porovnať celkovú cenu leasingu u jednotlivých leasingových spoločností.
- do celkovej ceny sa zahrňuje:

· obstarávacia cena
· spracovateľský (zmluvný, paušálny) poplatok
· zálohy (akotnácie)
· zvýšená splátka
· súčet všetkých leasingových splátok
· clo
· platby súvisiace s poistením
- uvedené parametre môžu, ale nemusia byť zakomponované do ceny leasingu. V prípade vynechania niektorých parametrov môže byť cena leasingu výrazne skreslená a v konečnom dôsledku môžete zaplatiť oveľa viac.

9. Iné kritéria

- medzi ďalšie kritériá výberu môžeme zaradiť napr. termín splatnosti prvej zvýšenej splátky, resp. akontácie, a to buď pred dodaním, alebo po dodaní, ďalej termín splatnosti splátok podľa toho, kedy Vám to vyhovuje, kedy máte najviac finančných zdrojov.

Súvisiace články:
2. máj 2002 Čo je to Leasing? časť 1. (Informácie pre motoristov)
30. nov 2001 VWFS uvádza na slovenský trh operatívny leasing (Aktuality z domova)Diskusia k článku
Pridaj svoj názor do diskusie
Článok

» Verzia pre tlač

» Diskusia

Nové články

» Hľadáte kvalitné a lacné disky od spoľahlivého predajcu?

» DRIVING CHALLENGE – nový fenomén

» Rossi po triumfe v USA najúspešnejším v histórii

» Ktoré vozidlá a ktorí vodiči majú lepšie sadzby povinného zmluvného poistenia?

» Volkswagen a Škoda Auto stavajú nový výrobný závod.

» Rekordné predaje Hyundai v septembri

» 100 predaných áut cez internetový obchod s novými autami


(c) 2002-2005 Motormánia.sk. , Webhosting poskytuje nic.sk . Cached on 26/05/18 13:43:26