HobbyNET: Recepty · Formula 1 * www.nic.sk - webhosting a registrácia domén *
Motormánia - Úvodná stránka
   
SVET MOTOROV

Vyhľadávanie

Anketa

Koľko investujete do hudby v aute? Autorádio + reproduktory atď.?

(Odpovedalo 5715 ľudí)

do 5.000 Sk (1935)

do 10.000 Sk (1044)

do 20.000 Sk (865)

viac ako 20.000 Sk (964)

neinvestujem (907)Nastavenie
» Domáca stránka
»

RSS export

2. máj 2002 (00:02) - Ivan Hodas - Informácie pre motoristov

Čo je to Leasing? časť 1.

Vysvetlenie základných pojmov leasingu ako aj jeho základné členenie, jeho výhodý a nevýhody ... to všetko nájdete v nasledovnom článku.


Leasing
Leasing všeobecne predstavuje komplexnú finančno-obchodnú operáciu, ktorá umožňuje subjektu obstarať si či už osobný, úžitkový alebo nákladný automobil úplne alebo čiastočne z cudzích zdrojov bez priameho dopadu na výšku jeho vlastného kapitálu. Leasingový nájomca si podľa svojho uváženia vyberá typ a značku automobilu na základe svojich kritérií, vyberá si dodávateľa a tiež leasingovú spoločnosť. S dodávateľom dojednáva všetky podmienky dodania, vrátane ceny, záruk, uplatňovania garančných a iných opráv.

Vo všeobecnosti rozlišujeme leasing finančný a operatívny.

FINANČNÝ LEASING

Finančný leasing je forma dlhodobého prenájmu, kedy je stanovená minimálna doba prenájmu (tri roky), horná hranica nie je obmedzená. Po skončení finančného leasingu má leasingový nájomca predkupné právo na odkup automobilu za dohodnutú zostatkovú cenu. Prevod vlastníckeho práva musí byť vopred zakotvený v leasingovej zmluve. Na rozdiel od operatívneho leasingu je nájomca povinný platiť splátky aj vtedy, keď automobil z rôznych dôvodov nefunguje.

Finančný leasing má viacej foriem:

1. Finančný leasing bez nároku na kúpu
- nájomca uhrádza nájomné, ale na konci leasingového obdobia mu nevzniká nárok na kúpu automobilu

Príklad:
Predmetom je osobný automobil s predajnou cenou 288.000,- Sk a prenajíma sa na 36 mesiacov. Mesačné splátky sú v rovnakej výške 9.480,- Sk. Za týchto okolností pripadne automobil vlastníkovi v zostatkovej hodnote po troch rokoch prenájmu. Celkovo uhradené nájomné je 341.280,- Sk.

2. Finančný leasing s nárokom na kúpu
- v leasingovej zmluve je uvedené, že leasing sa uskutočňuje k určitej nenulovej zostatkovej cene, za ktorú je predmet leasingu na konci leasingového obdobia odpredaný nájomcovi, vlastnícke právo prechádza na užívateľa v okamžiku kúpy po uplynutí platnosti leasingovej zmluvy.

Príklad:
Predpokladajme, že v leasingovej zmluve je zakotvený nárok na nákup predmetu prenájmu po ukončení doby prenájmu v stanovenej cene.
Obstarávacia cena: 288.000,- Sk
Mesačné nájomné: 9.320,- Sk
Celkové uhradené nájomné: 335.520,- Sk
Kúpna cena na konci doby prenájmu: 9.000,- Sk

3. Finančný leasing s úhradou nájmu vopred a s požiadavkou kúpy
- prenajímateľ požaduje určitý počet splátok nájomného zložiť v deň uzatvorenia leasingovej zmluvy na vinkulované konto, z ktorého na základe trvalého dispozičného práva prevádza nájomné na svoj účet ako termínovanú platbu. Tomu zodpovedá určité obdobie bez splátok, spravidla na konci leasingovej zmluvy. Po ukončení zmluvy je prevedené vlastníctvo automobilu na nájomcu za vopred dohodnutú cenu.

4. Finančný leasing s prvou zvýšenou splátkou a s nárokom na kúpu
- prenajímateľ a nájomca sa dohodnú, že prvá splátka bude zvýšená o niekoľko percent a ostatné splátky nájomného budú lineárne a platné v pravidelných, resp. nepravidelných intervaloch. Na konci obdobia leasingovej zmluvy dochádza k prevodu vlastníctva predmetu leasingu na nájomcu za stanovenú cenu.

Príklad:
Obstarávacia cena: 288.000,- Sk
Počiatočná splátka (20%): 57.600,- Sk
Mesačné nájomné: 7.670,- Sk
Celkové uhradené nájomné: 326.050,- Sk
Kúpna cena na konci doby prenájmu: 9.000,- Sk


OPERATÍVNY LEASING

Operatívny leasing je formou krátkodobého prenájmu, kde po skončení doby trvania leasingu sa automobil vracia späť prenajímateľovi bez predkupného práva. Na rozdiel od finančného leasingu, doba trvania operatívneho leasingu nie je obmedzená. V prípade, že prenajatý automobil prestane plniť svoju funkciu, je prenajímateľ povinný obstarať nájomcovi v danom časovom horizonte náhradu. Ak sa tak nestane, nájomca nie je povinný zaplatiť leasingové splátky. Prenajímateľ je v prípade operatívneho leasingu na rozdiel od finančného leasingu zodpovedný za údržbu, servis a opravy automobilu. Pri operatívnom leasingu nie je obstarávacia cena daného automobilu plne krytá z nájomného v priebehu obdobia, na ktoré je prenajímaný. Toto obdobie býva spravidla kratšie ako je odhadovaná životnosť automobilu. Obvykle sa tento druh leasingu využíva pri takých automobiloch, ktoré užívateľ neplánuje ďalej používať počas doby ich životnosti.

Porovnanie finančného a operatívneho leasingu automobilov:

Súvisiace články:
13. aug 2002 Čo je to Leasing? časť 2. (Informácie pre motoristov)
30. nov 2001 VWFS uvádza na slovenský trh operatívny leasing (Aktuality z domova)Diskusia k článku
Pridaj svoj názor do diskusie
Článok

» Verzia pre tlač

» Diskusia

Nové články

» Hľadáte kvalitné a lacné disky od spoľahlivého predajcu?

» DRIVING CHALLENGE – nový fenomén

» Rossi po triumfe v USA najúspešnejším v histórii

» Ktoré vozidlá a ktorí vodiči majú lepšie sadzby povinného zmluvného poistenia?

» Volkswagen a Škoda Auto stavajú nový výrobný závod.

» Rekordné predaje Hyundai v septembri

» 100 predaných áut cez internetový obchod s novými autami


(c) 2002-2005 Motormánia.sk. , Webhosting poskytuje nic.sk . Cached on 26/05/18 13:51:34